Vesi-ilmalämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppua (VILP) toimii hyvin myös Suomen talvessa.

Pohjoisiin olosuhteisiin sopiva ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu niin, että ulkoyksikön sulatusvesi johdetaan pois hallitusti. Näin vältetään jään kertyminen ilma-vesilämpöpumpun alle. Jos veden tai jään poistoa ei ole suunniteltu huolellisesti, jää voi kasvaa kiinni ulkoyksikköön. Jos sulatusvettä ei ole johdettu pois oikein, jäätä voi kertyä myös ulkoyksikön sisälle, mikä tavallisesti estää lämpöpumpun puhaltimen pyörimisen.

Ilma-vesilämpöpumpulla energiatehokkuutta

Ilma-vesilämpöpumpun avulla saavutetaan sitä suuremmat lämmitysenergian ja lämmityskustannusten säästöt, mitä paremmalla hyötysuhteella laite toimii. Suomen oloissa on erityisen tärkeää valita ilma-vesilämpöpumppu, joka toimii hyvällä hyötysuhteella myös pakkasella, jolloin rakennus tarvitsee eniten lämmitysenergiaa. Arvion mukaan perinteisestä kotitalouden lämmöntuotannosta voidaan säästää 40–66 % energiaa lämpöpumppua hyödyntämällä.

Toimintaperiaate

Pohjoisiin olosuhteisiin suunnitellun ilma-vesilämpöpumpun jään ja sulatusveden poisto on suunniteltu huolellisesti. Laadukas laite toimii hyvällä hyötysuhteella Suomen talvessa.

Ilma-vesilämpöpumput voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, millä tavoin ne lämmittävät talon ja lämpimän käyttöveden. Sekä split- että monoblock-tekniikalla toimivat laadukkaat ja ammattitaitoisesti asennetut ilma-vesilämpöpumput sopivat Suomen olosuhteisiin.

Split-tekniikalla toimivan ilma-vesilämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön välillä kiertää kylmäaine.

Kylmäaine johdetaan nestemäisenä sisäyksiköltä ulkoyksikölle, ja se palaa ulkoyksiköltä sisäyksikölle kuumana kaasuna, jonka avulla veden lämmittäminen tapahtuu. Kylmäaine ei voi koskaan jäätyä, joten split-tekniikan hyvä puoli on sen turvallisuus olosuhteissa, joissa voi esiintyä pitkiä sähkökatkoja. Koska kylmäainepiiriin tehdään liitoksia työmaalla, asentajalla tulee olla TUKES:in kylmäaineluvat.

Monoblock-laitteiksi nimitetään ilma-vesilämpöpumppuja, joiden sisä- ja ulkoyksikön välillä kiertää kylmäaineen sijaan vesi.

Ulkoyksikössä sijaitseva lämpöpumppu lämmittää veden, joka palaa lämpimänä takaisin sisäyksikölle. Tällä tekniikalla voidaan saavuttaa korkea hyötysuhde ja huomattavat säästöt lämmityskustannuksiin.

Arkistot

Kategoriat